JOSEP LLUIS ROIG 
                                                                                                                                                                                                      FOTÒGRAF


PLANOLS TEMÀTICS

ANTONI GAUDÍ I CORNET

ANTONI GAUDÍ I CORNET

EDICIÓ: Distrimapas telstar

FOTOGRAFIES: Josep Lluís Roig Rodríguez

TEXTOS: Josep Lluís Roig Rodríguez

PLANOL I RUTES: Distrimapas Telstar

DEPÓSITO LEGAL: B-51507/99

COMENTARIS: Tamany 88 x 62 cm. Plànol de Barcelona amb la ruta de totes les obres d'Antoni Gaudí amb les fotograies de cada obra. Al revers, 32 fotografies i textos de cadascuna de les obres realitzades per Gaudí.

MODERNISME BARCELONA

MODERNISME BARCELONA

EDICIÓ: Distrimapas Telstar

FOTOGRAFIES: Josep Lluís Roig Rodríguez

TEXTOS: Josep Lluís Roig Rodríguez

PLANOL I RUTES: Distrimapas Telstar

DEPÓSITO LEGAL: B-5103/2000

COMENTARIS: Tamany 88 x 62 cm. Plànol de Barcelona amb la ruta de totes les obres Modernistes més importants de Barcelona, amb les fotograies de cada obra. Al revers, 41 fotografies i textos de cadascuna de les obres.

ROMÀNIC I GÒTIC

ROMÀNIC I GÒTIC

EDICIÓ: Distrimapas Telstar

FOTOGRAFIES: Josep Lluís Roig Rodríguez

TEXTOS: Josep Lluís Roig Rodríguez

PLANOL I RUTES: Distrimapas Telstar

DEPÓSITO LEGAL: 13596/2000

COMENTARIS: Tamany 88 x 62 cm. Plànol de Barcelona amb varies rutes amb la localització d'obres romàniques i gòtiques. Al revers, 37 fotografies i textos de cadascuna de les obres.

Mapa
Email